Klima og Miljø

MER BJØRN I NORGE

6. april 2019 Kortnytt 0

(Ukeavisa.no) I fjor ble det registrert en økning i bjørnebestanden på ti prosent. Det viser viser en rapport fra NIBIO Svanhovd og Rovdata. Mens hannbjørnbestanden går noe ned øker hunnbjørnbestanden, noe som er bra for (Les mer)